Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hipologický slovník A - CH

10. 7. 2007

HIPOLOGICKÝ SLOVNÍK 

A - CH

  A

A 1/1-Označení Anglického plnokrevníka

Airs-Souhrnné pojmenování cviků Španělské jezdecké školy

Achaltekinský kůň-Ušlechtilé plemeno Íránských koní vzniklé v Turkmenii

Akce-způsob předvádění končetin při pohybu z hlediska výšky chodu a jeho prostornosti. Je podmíněna anatomickou stavbou končetin; je vysoká nebo nízká - plochá s určitými přechodnými typy. Různá plemena a druhy koní mají svou zvláštní akci: vysokou (kočárový kůň), nízkou (dostihový kůň), plochou.

Akupunktura-Léčba pomocí vpichování jehel

Albín-Bílý nebo krémový kůň s nepigmentovanou růžovou kůží, s modrýma nebo červenýma očima

Alkaloidy-fyziologicky výrazně účinné, většinou jedovaté dusíkaté látky rostlinného původu

Al-Kham-Sa-"všech pět"-souhrnné označení Prorokových klisen

Amazonka-Jezdkyně na koni

Amatér-Jezdec dostihových koní, který nepobírá žádnou odměnu za jízdu a není vyučen v oboru

Americký klusák-Plemeno klusáckých koní vyšlechtěné v USA

Americký sedlový kůň-Původně rozšířen hlavně ve Virginii a Kentucky, dnes po celé Severní a Střední Americe. Pohodlný jezdecký kůň, vznikl z hackneyů, plnokrevníků a koní, kteří chodili mimochodem a töltem

Anglická polokrevná plemena a kmeny-plemena a kmeny teplokrevných koní s krví Anglického plnokrevníka

Anglický nánosník-Typ nánosníku, někdy používaný i samostatně, jako ohlávka(na lonžování)

Anglický plnokrevník-Jedno z nejušlechtilejších plemen koní, šlechtěn k dosažení maximální rychlosti, zlepšovatel řady domácích plemen. Oba rodiče musí být zapsání v plemenné knize. Je to světoznámé dostihové plemeno

Anglický polokrevník-Teplokrevný kůň, jehož jeden z rodičů je A 1/1 a má minimálně 55% krve A 1/1 (v pětigeneračním rodokmenu). Podle podílu plnokrevníků v rodokmenu se říká, že polokrevník je „vysoko v krvi“ nebo „nízko v krvi“.

Anglický skok-Je to překážka, která se najčastěji vyskytuje v překážkových dostizích (steeplechase) a skládá se z těsně na sebe navazujících částí - skloněné bariéry, příkopu, živého plotu a zvýšeného doskoku.

Anglomanie-Upřednostňování Anglického plnokrevníka v chovu

Angloarab-Plemeno vzniklé křížením arabských a anglických koní s různým podílem krve těchto plemen

Anglonorman-Plemeno koní rozšířené hlavně ve Francii

Appalosa-Plemeno teplokrevných koní španělského původu vzniklé v USA. Zvláštní skvrnité zbarvení hlavně na zádi či po celém těle koně.

Arabská polokrevná plemena a kmeny-plemena a kmeny teplokrevných koní ovlivněné arabským plnokrevníkem

Arabský čistokrevný kůň-Arabský kůň bez jakékoliv příměsi krve

Arabský plnokrevník-Nejušlechtilejší plemeno orientálních koní, vytrvalý, skromný kůň, zušlechťovatel velkého množství plemen koní, podílel se na vzniku A 1/1

Arabský polokrevník-Teplokrevný kůň, jehož jeden z rodičů je arabský plnokrevník, nebo který má ve svém rodokmenu arabské předky

Ardénský kůň-Lehčí ráz belgického koně, který se nejlépe aklimatizoval v českých podmínkách

Autochtonní plemeno-plemeno, které se zachovalo původní charakterické vlastnosti. Jeho chov mívá v dané oblasti historii

Autostart-Letmý start pomocí auta, využívá se v klusáckých dostizích

                                                       B

Ballotáda-Figura Španělské jezdecké školy, ztotožňuje se s croupadou, ale s tím rozdílem, že kůň při přitažení zadních nohou obrátí kopyta tak, že jsou zezadu vidět podkovy. Hřbet koně se blíží horizontále. Výkon je přípravou pro nejtěžší figuru: capriolu.

Bandáž-Pružný obvaz, kterým se stahují holeně jezdeckých a dostihových koní, mají ochránit šlachy před záněty, údery a zamezit vzniku návních kostí na končetinách.

Barelracing-Rychlostní westernová disciplína

Bariéra-Jednoduchá kolmá překážka

Barování-Nedovolená pomůcka při výcviku skokových koní, při které je kůň nad překážkou uhozen, což pro příště zvíší jeho skok

Barvy stáje, dres-Vodítko pro snadnou identifikaci koní v dostihu. Reprezentanti jednoho majitele nosí jeho zaregistrované barvy, pokud se v dostihu sejde více koní téhož majitele, musí je od sebe rozlišovat barva čapky jezdce. Dvě stáje (dva různí majitelé) nemohou mít zaregistrován dres zcela totožný.

Barvy koní-Platí následující terminologie: ryzák - světlý ryzák, ryzák, tmavý ryzák, černý ryzák; isabela - světlá isabela, isabela, tmavá isabela; plavák - světlý plavák, plavák, tmavý plavák, šedý plavák; hnědák - světlý hnědák, hnědák, tmavý hnědák, šedý (srnčí) hnědák, černý hnědák; bělouš - vybělující: bělouš, žlutý bělouš, šedý bělouš; nevybělující: červený bělouš, hnědý bělouš, černý bělouš, mourek; strakáč ; albín - žlutá srst na nepigmentované kůži; skvrnitý bělouš - (hermelín)

Bedra-Část páteře mezi posledním hrudním obratlem a kostí křížovou. Mají být kratší až střední, dostatečně široká, silná, mírně klenutá, esovitě přecházet v pánev. Nežádoucí jsou bedra dlouhá, úzká.

Belgický kůň-Velmi rozšířené plemeno chladnokrevných koní, ve velké míře byl využit ke zmohutnění domácích plemen

Bělouš-Typ zbarvení s velkou variabilitou. Čistě bílý kůň může být albín s červenýma očima ( velmi vzácný, neschopný života ), leucin s modrýma očima ( rovněž velmi vzácný ) anebo kůň s kůží, kopyty a očima normálně pigmentovanýma, proto se někdy označuje jako vybělující ( v angličtině ). Tito bělouši jsou buď vybělující nebo nevybělující. Vybělující se rodí tmaví a během dospívání jejich srst zbělá, nevybělující mají obyčejně srst smíšenou, bílé a barevné chlupy promíchané po celém těle nebo v určitých vzorech. Podle toho se označují buď podle barvy ( červení, rezaví, šedí bělouši ), nebo vzoru ( mourek, mušák, pstružák, jablečňák, grošák apod. ).

Berberský kůň-Pouštní kůň ze severozápadní Afriky posléze s podílem arabské krve. Měl vliv na vývoj španělských koní.

Bérce-Část pánevní končetiny mezi klouby kolenním a hlezenním. Svalstvo bérce má být mohutně vyvinuto. U jezdeckých koní má být bérec při dobrém osvalení dlouhý, u tažných koní kratší, avšak široký.

Bič-Součást vybavení vozataje nebo kočího. Slouží k ovládání koní.

Bičík-Rákoska, součást vybavení pro jezdce, sloužící k pobídce koně.

Biorytmus-Periodické procesy organismu, zřejmé z pravidelného střídání doby činnosti a doby klidu či spánku během určitého časového období ( den, rok )

Bílá čára(linia alba)-Je asi 0.5 cm široký pruh kopírující tvar kopyta mezi rohovým chodidlem a chodidlovým okrajem. Bílá čára je nepigmentovaná rohovina.

Blajdeka-Dečka s kapsami, do nichž se vkládají olověné destičky, aby kůň měl v sedle předepsanou hmotnost. Umísťuje se pod sedlo a je součástí mrtvé váhy.

Blistr-Mast pro léčbu vleklých zánětů, především šlach a kloubů. Lze použít jen po konzultaci s veterinářem.

Bookmaker-Příjemce sázek na pevné kurzy, které se sám stanoví podle pravděpodobnosti vítězství nebo umístění koně.

Box-Ohražené místo ve stáji k ustájení koně. Uvnitř boxu je koni většinou umožněn volný pohyb.

Březost-Filozofický stav klisny od oplodnění do porodu.

Buk-Přijímá sázky bez licence, nezákonně

                                                  C - Č

Cadre Noir-Černí jezdci, vysoká jezdecká škola ve Francii v Saumuru, založená v roce 1814. Vycházela ze španělské jezdecké školy. Původně vojenská, později sportovní. Používá se hlavně angloarab a francouzský jezdecký kůň.

CAI-Mezinárodní závody ve zpřežení

Camargský kůň(Camargue)-Plemeno menších koní pocházející z jižní Francie, od delty Rhony. Žijí v bažinatém terénu, jsou zpravidla bílí, KVH činí 135-148 cm.

Caplování-Nepřirozený způsob chodu nedočkavého koně (přechod mezi krokem a klusem)

CCI-Mezinárodní závody ve všestrannosti.

Capriola-Nejtěžší figura vysoké školy, původně byla bojovým cvikem. Kůň se energicky vymrští mohutným odrazem šikmo vzhůru a před dosažením vodorovné polohy prudce vytrčí obě zadní končetiny směrem dozadu. Je to obdoba skoků koz, odtud jméno (capra = koza). Pro koně je skok náročný střídáním vysokého stupně sebrání se značným sevřením v hleznech a následného rychlého uvolnění. Pro tuto náročnost předvádějí capriolu jen nejtalentovanější koně.

CDI-Mezinárodní drezurní závody.

CEI-Mezinárodní závody ve vytrvalosti.

Cígle-Otěže

Clydesdale-Anglické plemeno chladnokrevných koní.

Cob(kob)-Anglické označení pro kompaktní, menší až středně velké koně (do 155 cm), kteří vznikli křížením A 1/1 a teplokrevníků s poníky.

Courbetta-Další z nejtěžších figur vysoké školy. Jde o opakované croupady směrem kupředu, bez doteku země předními končetinami. Skok má tři fáze - přechod z piaffy do levady, odskok z levady a doskok opět do levady. Špičkoví koně, specialisté na tuto figuru, mohou tyto skoky opakovat několikrát za sebou.

Crack-Označení nejlepšího plnokrevníka ve stáji.

Cremollo-Bílá isabela nebo také pseudoalbín. Oči zpravidla modré, kůže růžová, srst bílá nebo krémová.

Criollo-Jihoamerické plemeno menších koní (KVH 140-155 cm) vzniklé na podkladě španělských koní

Cross-country-Terénní jízda s překážkami, součást soutěží ve všestrannosti (4. část terénní zkoušky).

Croupada-Nadzemní cvik španělské školy. Kůň se z levady odrazí skokem šikmo vzhůru a stáhne zadní nohy pod sebe.

CSI-Mezinárodní jezdecké závody ve skokovém ježdění (ev. CSIO - oficiální)

Cval-Třídobý, nejrychlejší chod koně. Nohosled končetin při cvalu např. na levou ruku - PZ, LZ a PP současně, LP.

CVI-Mezinárodní závody ve voltiži.

CHI-Mezinárodní závody ve dvou a více jezdeckých disciplínách.

Čabraka-Ozdobná pokrývka hlavy koně, též chrání koně před dotěrným hmyzem.

Čárka-Jednotka pro měření výšky koně v kohoutku. Čárka = 0.219 cm.

Čelenka-Část uzdečky obepínající čelo koně

Československý belgický kůň-Plemeno chladnokrevných koní vzniklé křížením domácích chladnokrevných koní s belgickými (především rázem ardenských koní).

ČT-český teplokrevník-Plemeno koní vzniklé na podkladě krve koní z rakousko-uherských hřebčínů, ve značné míře křížené či zušlěchtěné německými teplokrevníky.

Čisté nohy-Nohy, na nichž nejsou rousy, např. suffolka nebo clevelandského hnědáka

Čistokrevný kůň-Zástupce určitého plemene bez jakýchkoliv cizích vlivů, např. čistokrevný arab , čistoktevný shetland apod. Většina koní není čistokrevná, při vytváření plemen se uplatňují koně jiného původu.

Čikoš-Maďarský pastevec koní.

Čtverylka-Hromadné cvičení či vystoupení jezdců na koních, zpravidla oblíbený program pro jezdecké dny a akademie. Čtverylka drezurní nebo skoková. Důležitá je synchronizace všech jezdců, choreografiea, barevné sladění.

Čtyřspřeží-Spřežení čtyř koní v párech za sebou

                                                        D - Ď

Dámské sedlo-Sedlo uzpůsobené k bočnímu sedu. Má jeden třmen a držák na zavěšení pravé nohy.

Dámský sed-Boční sed, při němž jsou obě nohy na levé straně koně.

Dartmoorský pony-Plemeno středně velkých pony do KVH 127 cm, pocházející z jižní a západní Anglie

Degenerace-Zeslabení či ztráta jedné nebo několik životně důležitých funkcí či životaschopností

Dědičnost-Vlastnosti organismu zajišťující nepřetržité propojení jednotlivými generacemi, které podmiňují vývoj jedince ve stanovených podmínkách prostředí. Jev, při kterém se rodiče a potomstvo chovají stejným způsobem v podobných podmínkách. Podobné plodí podobné. Je však nutno brát v úvahu hlediska vývojová, dynamická a životní podmínky.

Dědivost-Důležitý genetický ukazatel chovu, označovaný symbolem h2 (heritabilita). Vyjadřuje podíl z celkové fenotypové proměnlivosti podmíněný dědičností. Výkonnostní vlastnosti koní mají nižší až střední dědivost, mechanika pohybu má dědivost vyšší. Odhady dědivosti jsou však velmi závislé na charakteru dat hodnotících jednotlivé vlastnosti.

Derby-Mezinárodní název nejvýznamnějšího klasického dostihu zpravidla na 2400 m. Chovatelská zkouška pro tříleté hřebce a klisny anglického plnokrevníka, při níž startující koně nesou v sedle stejnou hmotnost, pouze klisny mají úlevu 1.5 kg.

Diagnostika-Nauka o poznávání chorob

Distance dostihu-Vzdálenost, na jakou se dostih běží.

Distance před cílem-Označení vzdálenosti 200m před cílem, od tohoto bodu se nejpřísněji posuzují přestupky.

Distancovat jezdce-Odebrat mu jezdeckou licenci

Distanční jízda-Jízda na koni na určitou vzdálenost při zachování výborného zdravotního stavu koně

Domestikace-Zdomácnění

Donský kůň-Ušlechtilé plemeno koní orientálního původu - anglická podskupina

Dostih mrtvý-Součastné vítězství dvou nebo více koní

Dostihy-Rychlostní soutěže koní vedených jezdci

Dostihový dres-Oblečení dostihového jezdce, sestávající z bílých kalhot, barevné blůzy (v registrované kombinaci majitele koně) a čapky

Dostihový kůň-Kůň chovaný výhradně pro dostihy, původem většinou plnokrevník nebo klusák. Výjimečně se pro určitý typ dostihů používají i jiná plemena.

Dotace-Peněžitá odměna vyplácená majitelům vítězných a umístěných koní

Doupě-Dutina v rohové kopytní stěně, posuzuje se jako vada

Dovnitř plec, dovnitř záď-Drezurní cvik, práce na dvou stopách.

Drezura-Základní jezdecká disciplína, jejímž cílem je při prováděných cvicích dosažení maximálního souladu mezi koněm a jezdcem.

Drožka-Koňský povoz provádějící přepravu osob, většinou za úplatu.

Duga-Oj obloukovitého typu, používá se u ruského typu zápřeže, př. u ruské trojky.

Dušnost-COPD. Nemoc dýchacího ústrojí koně, často vzniká v důsledku přílišné námahy koně nebo prašného prostředí. Je dlouhodobého charakteru.

Dvojbradlí-Šířko-výškový skok sestávající ze dvoou bariér. Druhá bariéra může být stejně vysoká (oxer) nebo vyšší.

(Dvojtá) uzda-Uzda se dvěma udidly, používaná v případě dobře vycvičených koní, např. při drezúře

Dvojskok-Dva jednotlivé skoky za sebou v jedné překážce, např. 6a, 6b.

Džigitovka-Jezdecká hra nebo soutěž voltižního typu (seskoky, výskoky, přemety).   

                                                         E

Einhorn-Způsob zápřeže tří koní, kdy na oji jdou dva koně a jeden před nimi.

Ekipa-Skupina jezdců s koňmi ( stáj, země ), kteří se společně účastní sportovních soutěží.

Elektrokardiologie-EKG, zaznamenávání elektropotenciálů vznikajících srdeční činností

Epona-Keltská bohyně koní

Epsom-Dostihové závodiště v Anglii

Equus-Latinsky kůň

Equus asinus-Osel

Equus caballus-Kůň

Equus hemonius-Poloosel

Equus quagga-Zebra

Etologie-Věda, zabývající se studiem životních projevů a chování živočichů

Ex aequo-Nerozhodný stav, stejné umístění v soutěži.

Exmoorský pony-Poník pocházející z JZ Anglie, kohoutková výška 115-135 cm.

Exteriér-Zevnějšek koně posuzovaný na základě tělesných tvarů a jejich celkové souměrnosti.

                                                         F

Faeton-Lehký typ čtyřkolového kočáru

Fajfka-Pomůcka donucující koně k poslušnosti. Je tvořena dřevěným držadlem a přízovou smyčkou, nasazuje se koni na horní pysk.

Falb-Slangový název pro plavého koně

Falešná žebra-Pět párů zadních žeber, která nejsou pevně napojena na hrudní kost.

Faluid-Tekutina k zevnímu natírání kůže, vyvolává intenzivní prokrvení kůže.

FEI-Zkratka Féderation equestre Internationale - mezinárodní jezdecká federace, vedoucí instituce světového jezdeckého sportu.

Fenotyp-Výsledek spolupůsobení dědičného základu a prostředí. Za určitých podmínek měřitelná funkce genotypu.

Festle-Spěnka

Fiaker-Kočár sloužící k přepravě osob za úplatu (drožka).

Figury klasické-Pozemní cviky vysoké školy, které se staly součástí drezurních soutěží - např. pasáž a piaf

Finský klusák-Původní finské plemeno menších koní s dobrými klusovými schopnostmi.

Fjordský kůň-Severské plemeno menších statných koní, kohoutková výška 130-140 cm, rozšířen hlavně ve Skandinávii.

Flegmatičnost-Nízká vzrušivost

Flegmona-Hnisavý zánět, který prostupuje podkožní nebo jinou měkkou částí těla.

Flémování-Všeobecně reakce na cizí pachy. Nejčastěji je možné vidět flémovat hřebce při objevení říjící se klisny. Projevuje se zvednutím krku, hlavy a horního pysku.

Flígr-Kůň, který podává nejlepší výkony na krátkých vzdálenostech ( 1000 až 1400 m ). Typickým představitelem byl hřebec Hároš.

Forma koně-Momentální psychický, fyzický a výživný stav podmiňující výkonnost koně.

Formát-Rámec koně. Pravoúhelník daný poměrem délky těla k výšce v kohoutku

Francouzský jezdecký kůň-Sportovní kůň vzniklý na podkladě anglonormandské a hannoverské krve. Podílel se na vzniku Nonia.

Francouzský klusák-Plemeno vzniklé ve Francii křížením anglonormandských koní s americkými klusáky.

Francouzský postroj-Nepravidelný postoj předních končetin. Jedna noha je ze spěnkového kloubu rozevřená.

Francouzský skok-Překážka ve steeplechase nebo crossu, která se skládá ze dvou živých plotů mezi nimiž je suchý příkop.

Frederigsborský kůň-Jezdecký kůň chovaný v dřívějším dánském hřebčíně Frederigsborg.

Freiburský kůň-Lehčí typ chladnokrevného koně chovaný hlavně ve Švýcarsku.

Fríský kůň-Populární plemeno koní pocházejícví ze severního Holandska. Typická je černá barva, bohatá hříva a ocas, rousy, vysoká akce končetin. Současné využití je především v zápřeži.

Fullpace-Maximální rychlost koní v dostihu, případně tréninku

Fuks-Fuchs. Slangově ryzák

Fundament-Souborný název pro končetiny koně.

Furioso-Kmen anglického polokrevného koně, který se výrazně podílelna vytváření českého teplokrevníka.

                                                          G

Galop-Rychlý cval=trysk

Ganaše-Žuchvy, část dolní čelisti koně.

General stud book-Plemenná kniha anglického plnokrevníka. Byla uzavřena roku 1971.

Generální handicap-Pořadí, v kterém jsou koně seřazení podle kvality. Ta je vyjádřena hmotností, kterou by ten který kůň měl nést oproti soupeřům, aby všichni měli stejnou šanci zvítězit. Handicap se mění po každém dostihu podle výkonu každého jednotlivce. Každoročně je pak definitivně uzavřen na konci sezóny.

Genotyp-Souhrnné dědičné založení jedince. Soubor genů v buňce. V širším významu se hovoří o genotypu jedince, v užším o genotypu vybrané vlastnosti. Genotyp se může projevit v určitém prostředí měřitelnou formou, a to fenotypem.

Gidran-Rakousko-uherský kmen koní, angloarabský typ. Založen arabským hřebcem Siglavi - Gidran, který se narodil r. 1810.

Gig-Lehký dvoukolový vozík s 2ojkami, může bát tažen 1-3koňmi zapřaženými za sebou.

Grand-prix-Jedna z nejvyšších drezurních úloh.

Grand National Steeplechase-

Grand prix-Velká cena

Grošování-Tmavé skvrny se světlým středem na srsti koní. Grošování je vytvářeno sítí krevních vlísečnic pod kůží koní.

Gumové udidlo-Udítko je rovné z tvrzené gumy, používá se hlavně pro mladé koně.

Gymkhana-Zahrnuje různé asijské jezdecké hry - slalom na koni, zvedání předmětů ze země, chytání předmětů za jízdy.

                                                       H

Hack-Uznaný typ lehkého jezdeckého koně.

Hackmore-Speciální uždění, které se skládá z vetšinou kovového nánosníku, páky, podbradního řetízku a ohlávky. Kůň je ovládán pomocí tlaku vyvájeného na nánostník. Měli by ho používat jen zkušení jezdci!!!

Hackney-Plemeno teplokrevných koní, zpravidla s vysokou akcí, vyšlechtěných v Anglii.

Háček na kopyta-Pomůcka, kterou odstraňujeme nečistoty z kopyta.

Hadí příkop-Překážka ve steeplechase. Odskok je položen výše než doskok, mezi nimi je vodní příkop.

Hafling-Menší plemeno jezdeckých koní. Vznikl křížením norického a arabského koně v Tyrolsku.

Halali-U parforsních honů - poděkování účastníkům honu a odměna smečky honících psů nebo závěrečná (dostihová) část honební jízdy - Huberta.

Halfra-Ohlávka

Handicap-1. Znevýhodnění, v dostizích (handicapech) nese kůň zátěž podle generálního handicapu. 2. Generální handicap - podle výkonnosti koně určuje zátěž koně (čím lepší kůň - tím nese vyšší váhové zatížení, u klusáků je znevýhodnění vyjádřeno v metrech).

Hannoverský kůň-Teplokrevný kůň, který vyniká skokovými i drezurními schopnostmi, pochází ze severního Německa.

Házlerin-Nákrčník

Heat-Mezinárodní výraz pro rozjížďky klusáckých dostihů, které se jedou nadvakrát nebo natřikrát a při nichž vítězí kůň, který dosáhne celkově nejkratšího času

Hecpajč-Dostihový jezdecký bičík

Heka-Překážka v podobě živého plotu

Herpes-Opar lysavý, nakažlivá kožní nemoc vyvolaná plísní. Je nakažlivá pro lidi.

Hessenský kůň-Teplokrevný kůň, který pochází ze středního Německa, je využíván pro sportovní a rekreační účely.

Hierarchie-Přesné pořadí podle sociálního postavení ve stádě

Hipiarchie-Léčení koní

Hipodrom-Původně název pro závodní dráhu, kde soutěžila spřežení (Řecko, Řím). Dnes se toto označení používá v mnoha zemích obecně pro dostihovou dráhu.

Hipolog-Odborník v chovu koní.

Hipologie-Nauka o koních

Hipologické muzeum ve Slatiňanech -Zámeček, v němž jsou umístěny vzácné umělecké originály a unikátní odborné sbírky s hipickou tematikou. Jeden salónek je vyhražen trofejím a památce slavného jezdce kpt. Rudolfa Poplera.

Hipomanes-Ploché želatinózní útvary vypuzované klisnami po porodu, zbytky histiotrofní výživy (způsob vyživování do vytvoření placenty), tzv. „chlebíček“

Hippometr-Tenká kovová roura rozdělená na dvou stranách na cm a mm od 0 do 2000 mm. Dá se rozložit na 4 díly a znovu složit. Lze na ni nasadit a proti sobě posunovat 2 příčná ramena (50 cm dlouhá, pohyblivá, na jednom konci zahrocená a na druhém hranatá)

Hippometrické kružítko-Pomocí něho se měří se délkové, šířkové a hloubkové (pohodlněji) rozměry koně. Má ramena dlouhá 75 cm. Je opatřeno škálou rozdělenou na cm a na mm a vyrytou do kovového půlkruhu na způsob úhloměru upevněného k jednomu konci kružítka. Druhé rameno s indexem se pohybuje po onom půlkruhu, na němž se odečítá v cm a mm rozevření konců kružítka. Hroty kružítka jsou tupé, jsou-li dřevěné nebo kovové, jsou opatřeny na konci kuličkou.

Hipoterapie-Léčba prostřednictvím koně, má pozitivní psychický i fyzický vliv .

Hlezno-Oblast zánártí na zadní končetině.

Hlezno nízko nad zemí-Krátké záprstní kosti zadních končetin prozrazují velkou sílu odrazu koně při skoku.

Hlezno vysoko nad zemí-Dlouhé záprstní kosti zadních končetin jsou považovány za chybu.

Hloubka hrudníku-Vzdálenost od nejvyššího bodu kohoutku k pod ním ležícímu bodu na hrudní kosti. Hloubka hrudníku je významná pro funkci kardiorespiračního ústrojí.

Hnědák-Kůň hnědé barvy, ocas a hříva jsou však vždy černé. Podle základního zbarvení lze odlišit různé druhy hnědáků ( světlý, červený, kaštanový, tmavý a černý ). Posledně jmenovaný je jako uhel, najdete však světlou srst kolem huby a ve slabinách.

Holeň-Třetí kost záprstní a dvě kosti bodcové. Odpovídá záprstní (metakarpu). Aby byla holeň zatěžována rovnoměrně, musí být nasazena svisle. Pokud se vychyluje z osy, je narušena pravidelnost chodu a mohou vznikat kostní výrůstky (exostosy).

Holštýnský kůň-Teplokrevný kůň ze severu Německa s vynikajícími skokovými schopnostmi.

Horsman-Koňař, člověk dobře spolupracující s koněm (př. podle Pata Parelliho, Montyho Robertse...)

Hřbílko-Pomůcka k čištění koně od prachu a nečistot. Může být kovové, gumové nebo plastové.

Hřebčín-Chovné zařízení k reprodukci plemene. Jsou v něm soustředěny klisny nejlepší kvality, k nimž jsou podle potomstva přiděleni geneticky prověření plemeníci. Poměr klisen k plemeníkům bývá 10:1 až 25:1.

Hřebčinec-Instituce soustřeďující vybrané (licentované) hřebce, zajišťující plemenitbu v určených zemských oblastech přidělením na určité připouštěcí stanice v jarním připouštěcím období (zpravidla únor až červenec). Po ukončení připouštěcí sezóny se hřebci vracejí zpět do hřebčince.

Hřebec-Samec koně starší než čtyři roky. Plemenný hřebec je vybraný za způsobilého k plemenitbě, je licentován.

Hřebeček-Nekastrovaný mladý kůň do tří let stáří.

Hřebelcování-Kartáčování, při němž zbavujeme srst nečistot a zlepšujeme tak její vzhled i stav.

Hřeben na hřívu-Slouží k česání žíní a protrhávání

Hřebení-Porod klisny.

Hřebice-Zastaralý název pro dosud nezapuštěnou klisnu.

Hříbárna-Zařízení, kde se pastevně chovají odstavená hříbata tj. od 4 až 6 měsíců, až do zařazení do výcviku. Bývá obyčejně při hřebčíně.

Hříbě-Mládě koně do věku tří let.

Hříva-Dlouhé chlupy na hřebenu krku koně. U divokých koní je krátká a vztyčená, u domácích dlouhá. Upravuje se různým způsobem. Někdy se stříhá nakrátko, jindy se zkracuje nebo stupňovitě sestřihuje. Často se zaplétá nebo vyvazuje do uzlíků.

Hubert-1. sv. Hubert - patron myslivců. 2. slavnostní vyjížďka s překážkami na závěr jezdecké sezóny

Hucul-Plemeno malého horského koně chované původně v Karpatech.

Huláni-Lehké jezdectvo původně působící v polském vojsku. Od 19. století zavedeni i v jiných armádách.

Hunter-Mohutný honební kůň se zvláště vyvinutými skokovými vlastnostmi, zpravidla kříženec A 1/1 a chladnokrevného koně.

Husaří-Jezdectvo uherské armády zavedené v 15. století.

Hůlková míra-Pomocí ní měříme koně. Zhotovuje se ve tvaru vycházkové hole s vysunutou čtyřhrannou kovovou tyčí, na níž je vyryta stupnice v cm a z níž lze vysunovat krátké vodorovné ramínko k stanovení výškových rozměrů. K tyči je ještě zasunuto jedno ramínko, které se našroubuje na druhý konec hole k stanovení délky koně

Hýblo-Páka, která je součástí uzdy a na jejíž délce je závislá síla působení uzdy na tlamu koně.

Hybrid-Produkt křížení mezi různými druhy tedy i mezi koněm a jeho příbuznými (oslem, zebrou aj.)

Hyrda-Protěná překážka v dostizích vysoká kolem 120 cm.

                                                       CH

Chambon-Zařízení sloužící k ovládání koně na lonži, které zvířeti dává značnou volnost pohybu dopředu i do stran. Nedovoluje mu zvedat hlavu, protože působí na pásek v týlu a na nervové centrum koně v tomto místě. Kůň se učí pohybovat se na lonži s uvolněnou, skloněnou šíjí v rovnováze bez tvrdého působení na jeho tlamu. Takové uvolnění má příznivý vliv na rozvoj a utváření hřbetního svalstva.

Charabanc-Dlouhý otevřený vůz, ve kterém jsou lavice pro cestující umístěny podél bočnic. Název je odvozen od francouzského char a banc - vůz s lavicemi.

Charakter-Souhrn psychických vlastností. Posuzuje se podle spolehlivosti, s jakou se kůň podrobuje člověku. Dělí se na pracovní, ve vztahu k člověku a při kování.

Chladnokrevník-Mohutný, těžce stavěný kůň, jehož původ hipologové odvozují od západoevropských divokých koní ( Equus robustus ). Vyznačuje se silou a schopností tahu, je však pomalejší a méně vytrvalý. Většina chladnokrevných plemen byla zlepšena teplokrevníky. Je to pracovní kůň.

Chody koně-základní pohyb koně - krok, klus, cval a couvání. Některá plemena koní využívají převážně jednoho chodu, např. chladnokrevníci jsou většinou koně krokoví. Klusáci mají zase vynikající vlohy ke klusu. Cvaloví koně jsou především plnokrevníci. Zvláštní chody mají mimochodníci - mimochod.

Chomout-Hlavní součást postroje pro těžké tažné koně. Tělo chomoutu je z kůže, vycpané, dřevěná část se nazývá kleštiny. Chomout se nasazuje koni přes hlavu, podkládá se měkkou plátěnou koudelí vycpanou poduškou. Tažný bod je v dolní třetině lopatky. Je to nejvhodnější postroj pro tažné koně.

Chomoutek-Součást kočárového postroje, lehčí a zdobenější než chomout. Je vycpán srnčími chlupy a nepodkládá se poduškou.

Chov-Skupina jedinců určité zootechnické jednotky (plemena, rázu, kmene), chovaná na určitém území

Chovná klisna-Klisna určitého plemene zařazená do chovu, zpravidla splňující podmínky vzhledu a často i výkonnosti. Požadavky na výkonnost jsou stanoveny v šlechtitelských programech těchto plemen.

Chovná linie-Soubor hřebců v různém stupni příbuznosti k zakladateli linie, vyznačujících se dědičnou ustáleností vlastností, která zmíněnou linii určuje.

Chovný kůň-Kůň požadovaný k chovu, včetně plemenných koní.

Chránítka-Při sportu i dopravě je nutné chránit koně před úrazem, a to zejména dolní část noh. Proto se koním dávají chránítka na holeně, spěnky, korunky, ale i hlavy, kořen ocasu apod. Jsou kožená, gumová nebo z plastů. Parkurová chránítka jsou vpředu otevřená, závodní jsou celistvá, nohy klusáků chrání kromě toho gumové zvony. Chránítka určená k dopravě jsou vyložena plstí. Šlachy chrání v případě potřeby obinadla ( bandáže ).