Jdi na obsah Jdi na menu
 


                Jedovaté rostliny, keře a stromy

Existuje celá řada rostlin, keřů a stromů, které jsou pro koně a ponye jedovaté.
Některé z nich, jako PRYSKYŘNÍK, které jsou jedovaté jen čerstvé a ve velkém množství, nejsou nijak chutné. Na druhé straně koně s velkou chutí spořádají TIS, jehož všechny části jsou smrtelně jedovaté. Už malé množství, kolem 0,5kg, může koně zahubit. Všechny výběhy bychom proto měli pečlivě zkontrolovat, než do nich koně vypustíme, a i pak pravidelně prohlížet, neboť semínka jedovaté rostliny sem můžou zabloudit z vedlejšího pozemku.

Jednou z nejnebezpečnějších rostlin je STARČEK PŘÍMĚTNÍK, který je vysoký a snadno rozeznatelný podle žluté barvy svých květů. Starček obsahuje alkaloidy, které zasahují játra, a jejich účinek se kumuluje: malé dávky konzumované po delší dobu jsou stejně nebezpečné jako velké množství pozřené v krátkém časovém úseku. Na otravu starčekem neexistuje žádná specifická léčba a jeho účinky jsou většinou srtelné.
Starček může být vyhuben postřikem - nejlépe od konce dubna do začátku května, kdy se vyvíjejí výhonky a vznikají mladé rostliny. Nebo ho můžeme také vykopat, ale to je pracnější. Ze země musíme odstranit všechny kořeny a rostlinu spálit. Pokusy s odřezáváním rostliny v květu, aby se zamezilo jejímu vysemenění, pravděpodobně problém nevyřeší, neboť rostliny většinou následující rok vyrostou ještě silnější.
Jestliže je výběh zamořen touto rostlinou skutečně silně, nejlepším řešením je půdu zorat a znovu osít. Čím lepší je hospodaření s travním porostem, tím méně je pravděpodobné, že se nám objeví starček. Čím jsou drny trávy hustší, tím má starček méně šancí sem proniknout.

NÁPRSTNÍK, který je stejně jako starček chutnější, jestliže je usušený v seně, než když je čerstvý, je pro koněc rovněž srtelný. Již množství 100 g může způsobit smrt. Symptomy otravy náprstníkem zahrnují křeče a dýchací obtíže. Kůň zemře během několika hodin.

BOLEHLAV má stejně katastrofický účinek, přestože v tomto případě je smrtelná dávka vyšší (asi 2,5 - 5 kg).
Všichni zástupci čeledi RULÍKOVITÝCH jsou jedovatí, stejně jako OMĚJ.
PŘESLIČKY, které se běžně vyskytují v močálovitých oblastech, mohou být nebezpečné, jsou-li konzumovány ve větších dávkách v seně. Koně většinou silné stonky nežerou.

Keře a stromy, jimž by se koně měli vyhnout za každou cenu zahrnují RODODENDRONY (malé množství způsobí smrt díky zástavě dýchání), OLEANDR, ŠTĚDŘENEC (především semena), ZIMOSRÁZ, PTAČÍ ZOB a VAVŘÍN. Všechny části tisu, čerstvého nebo sušeného, jsou již v malých dávkách smrtelné a protijed není znám. OCÚN obsahuje jed, který se ukládá v organismu, a v době, kdy se příznaky projeví, již není pomoci. Jed obsažený v HASIVCE má rovněž kumulační efekt, který způsobuje pomalý růst, ztrátu koordinace a celkovou ztrátu kondice. Měli bychom si také dávat pozor, jestliže se ve výběhu nebo jeho okolí objevují duby. Úroda ŽALUDŮ je každý rok jiná. Jestliže je kůň pozře ve větším množství, mohou být škodlivé. Měli bychom je shrabat a odstranit.

 
ROSTLINY, KEŘE A STROMY,
KTERÉ JSOU PRO KONĚ JEDOVATÉ:

 • Hasivka, pryskyřník, len, náprstník, bolehlav, přeslička,
  lupina, ocún, rulík, vikev, starček přímětník, plavuň,
  bodlák
 • Zimosráz, vavřín, oleandr, ptačí zob, rododendron
 • Řešetlák, štědřenec, magnólie, tis
 • Žaludy
 • BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

 • Naučte se rozetnávat jedovaté rostliny a stromy
 • Dříve než dáte koně do nového výběhu, pečlivě
  zkontrolujte travní porost a živé ploty, zda v nich
  nejsou jedovaté rostliny
 • Jedovaté rostliny vykopte a spalte
 • Ohraďte všechny jedovaté stromy, které nemůžete
  odstranit - nesmí zůstav v dosahu koní
 • Pravidelně kontrolujte výběhy a živé ploty.
  Nezapomňte, že jedovaté rostliny se mohou rozšířit z
  vedeljších pozemků.
 • Nikdy nenechávejte rostliny, které jste vykopali,
  ve výběhu volně ležet. Řada rostlin, především starček,
  koním chutná více povadlá nežli čerstvá.
 • Udržujte travní porost v dobrém stavu, neboť husté
  kvalitní drny pomáhají vysemenění jedovatých rostlin.
 • Pokud jsou v blízkosti nějaké jedovaté stromy,
  dávejte pozor na spadlé větve nebo listy, zvláště za
  větrného počasí.
 • Pokud výběh sousedí se zahradou, kontrolujte, zda
  její majitelé neodhodili za plot zbytky rostlin, které
  by mohly být jedovaté.
 • Po použití chemických prostředků proti plevelu
  počkejte několik týdnů nebo alespoň do prvního silného
  lijáku, než koně vypustíte do výběhu.
 •