Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitba koně

Nasyť mne, pane, napoj mne
a dej mi čistou, prostornou stáj,
když skončena je denní práce.

Mluv se mnou, neboť
Tvůj hlas mi nahrazuje otěže.

Budeš-li ke mně laskavý,
budu Ti sloužit s radostí
a najdeš místo v mém srdci.

Netrhej otěžemi, prosím,
nesahej po biči, jdem-li kupředu.

Dej mi čas, abych pochopil Tvůj záměr.
Nebij mne, když Ti nerozumím.

Neměj mne za nepozorného,
když nesplním Tvou vůli - možná,
že sedlo nebo podkovy nejsou v pořádku.

Neuvazuj mne příliš krátce
a nestříhej mi ocas,
který je mou jedinou zbraní
proti mouchám a komárům.

Až poznáš, že se mé dny krátí,
až Ti již nebudu moci sloužit, můj milovaný pane,
nenech mne, prosím, hladovět a mrznout a neprodávej mne.
Buď tak dobrotivý a připrav mi rychlou, milosrdnou smrt
a Bůh se Ti odmění zde i na věčnosti.


Modlitba REINERA

Otče náš reiningový

posvěť nám patterny své

přijď vítězství naše

buď vůle tvá

jak při tréninku, tak i na kolbišti.

Sliding nejdelší dej nám dnes

a odpusť nám naše přeskoky

jakož i my odpouštíme našim koníkům

a neuveď nás v pokušení

..přetočiti spiny své, či zacouvati více..

a zbav nás uždění špatného.

. . . A M E N . . .


Prosba koně

Do kopce mne nežeň

a z kopce nehoň mne

na rovině mě prožeň

a ve stáji mě vzpoměň.
Dává nám všechno, co má.

Rychlost, vytrvalost, sílu.

Ale plane v něm i jeho divoký duch.

Byl jiskrou, která zažíhala dávné mýty.

Byl chloubou králů i dobyvatelů.

Byl oporou civilizace.

Pod údery jeho kopyt se utvářely dějiny.

Dodnes má v našich srdcích místo, ona pyšná krása,

která nese jméno kůň.
Já zahlédl hřívy a zaslechl cval,

já stále šel za ním a každý se mi smál.

Mně sláma z bot kouká a v kapsách seno mám,

však pohled ze sedla je nej


hezčí co znám.